Pravno obvestilo

S pregledovanjem in uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi določbami ter da se z njimi strinjate. To spletno mesto je bilo vzpostavljeno z namenom obveščanja javnosti o novostih in storitvah podjetja Ascaldera d.o.o. (v nadaljevanju Ascaldera).

Ascaldera se zavezuje, da bodo posredovani ali na drug način pridobljeni podatki obravnavani in hranjeni v skladu z veljavnimi predpisi in samo v namen, za katerega so bili posredovani. Podatkov ne razkrivamo tretjim osebam, prav tako bodo varovani pred izgubo, zlorabo, spreminjanjem in nepooblaščenim dostopom.

Za boljše komuniciranje preko spleta Ascaldera uporablja »piškotke«, to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk in vam olajšajo nadaljnje obiske strani. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, lahko spremenite nastavitve brskalnika in onemogočite sprejemanje »piškotkov«, kar lahko omeji funkcionalnost spletne strani ali dostop do vseh informacij.

Lastnik spletnega mesta se z največjo mero skrbnosti trudi, da so podatki točni in ažurni. Kljub temu Ascaldera ne jamči za točnost ali pravilnost vseh informacij na spletni strani. Prav tako Ascaldera ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe, delovanja ali nepravilne uporabe spletne strani. Ascaldera si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine so predmet zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati ali kako drugače reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Ascaldera.

Politika zasebnosti

Splošno o politiki zasebnosti

Ta politika zasebnosti vas seznanja s prakso podjetja Ascaldera d.o.o. (v nadaljevanju Ascaldera) v zvezi z zbiranjem in uporabo neosebnih (anonimnih) ter osebnih podatkov o vas. Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji te Politike zasebnosti.

V Ascalderi spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke skrbno varovali. Ascaldera osebne podatke obravnava kot strogo zaupne podatke in jih hrani, varuje in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov – Uradni list RS, št. 94/07 in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upravljavec

Upravljavec podatkov je podjetje Ascaldera d.o.o.

Podatki, ki se zbirajo (neosebni in osebni podatki)

Ob obisku spletne strani se podatki o napravi in drugi dnevniški podatki (IP naslov, datum in čas obiska) pridobivajo avtomatično. Ti podatki so anonimni in z njimi ne moremo ugotoviti identitete uporabnika.

Osebne podatke pridobivamo, če nam jih izrecno sporočite oziroma v zbiranje privolite.

Obvestilo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zbranih preko spletnega obrazca

Kontaktni naslov v podjetju za zadeve v zvezi z obdelavo OP je prodajni oddelek.

V primeru, da na naši spletni strani izpolnite obrazec, so zbrani naslednji osebni podatki: ime in priimek, e-naslov, telefonska številka in vaše sporočilo. Odvečne podatke, ki presegajo v nadaljevanju opisane namene njihovega zbiranja, bomo izbrisali ob prvem pregledu, kmalu po vašem vnosu. Vaše podatke bomo uporabili zato, da vam lahko odgovorimo na vprašanja ali komentarje, ki ste nam jih posredovali.

Ascaldera osebne podatke hrani na centralnem mestu v podjetju, zaščitene pred dostopi nepooblaščenih oseb. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobenim zunanjim uporabnikom ali obdelovalcem.

Osebne podatke, zbrane preko spletnega obrazca, bomo hranili do vašega preklica privolitve za njihovo obdelavo.

Obvestilo o uporabi osebnih podatkov za namene morebitne zaposlitve, zbranih preko zaposlitvenega obrazca

Kontaktni naslov za zadeve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz zaposlitvenega obrazca je kadrovska služba.

V primeru, da oddate podatke preko spletnega obrazca za namen morebitne zaposlitve, zberemo naslednje osebne podatke: osnovni osebni podatki (ime in priimek, naslov, datum rojstva, kontaktni podatki ter morebitna povezava na LinkedIn profil), podatki o kompetencah (zaključena izobrazba, dodatna znanja in veščine), trenutni zaposlitveni oz. izobraževalni status ter druge kompetence (izkušnje, načini opravljanja nalog, odnos do dela, pričakovanja do delodajalca, ipd.), ki se nanašajo na zmožnost za opravljanje dela. Če boste navedli povezavo na Linkedin profil, bomo zgoraj navedene osebne podatke dopolnili tudi na osnovi tega vira.

Odvečne podatke, ki presegajo v nadaljevanju opisan namen njihovega zbiranja, bomo izbrisali ob prvem pregledu, kmalu po vašem vnosu.

Namen zbiranja vaših podatkov je naslednji: Če se bo v Ascalderi pojavila konkretna potreba po zaposlitvi in ko bo izoblikovan dokončen opis delovnega mesta, bo kadrovska služba primerjala zahteve tega delovnega mesta z vašimi osebnimi podatki in ugotovila morebitno ujemanje z zahtevami. V primeru zadostnega ujemanja bomo stopili v stik z vami in vas – če boste za to zainteresirani – vključili v ustrezen izbirni postopek za zaposlitev na delovno mesto, ko in če bo takšen postopek odprt, ali v postopek za začetek sodelovanja na drugi osnovi..

Vaše osebne podatke iz zaposlitvenega obrazca za zgoraj navedeni namen uporabljajo naslednji notranji uporabniki: direktor, kadrovska služba in vodje oddelkov Ascaldere. Posamezni notranji uporabniki vaših osebnih podatkov ne hranijo, temveč so shranjeni na centralnem mestu v podjetju, zaščiteni pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem oz. dostopom in pod nadzorom kadrovske službe.

Osebnih podatkov ne posredujemo nobenim zunanjim uporabnikom ali obdelovalcem.

Vaše osebne podatke bomo hranili največ 2 leti in bomo ta rok na vašo izrecno željo podaljšali ali skrajšali. V nobenem primeru pa vaših podatkov ne bomo hranili dlje kot do:

  • zaključka postopka redne zaposlitve v Ascalderi d.o.o., če do takšne zaposlitve pride ali
  • začetka poslovnega ali drugačnega sodelovanja na kakršnikoli osnovi, če do sodelovanja pride.

Po izteku navedenega roka bo Ascaldera vaše osebne podatke trajno izbrisala.

Podatki, ki so označeni z zvezdico, so podatki, ki so obvezni, če naj Ascaldera korektno ugotovi morebitno ujemanje vaših osebnih podatkov z zahtevami delovnega mesta. Prosimo vas, da pri izpolnjevanju zaposlitvenega obrazca vnesete najmanj osebne podatke, označene z zvezdico, saj v nasprotnem primeru vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ne moremo ustrezno uporabiti in bi bilo nekorektno od nas, da nepopolne podatke hranimo in obdelujemo. Če torej ne boste vnesli vseh obveznih podatkov, vaše prijave ne bomo shranili.

Ne glede na navedbe v prejšnjem odstavku pa se lahko za pridobitev informacij o možnostih zaposlitve in zbiranju osebnih podatkov za ta namen obrnete neposredno na kontaktni naslov, naveden v prvem odstavku te točke.

Obvestilo o uporabi osebnih podatkov zbranih z prijavnico na dogodke

Kontakti naslov za zadeve v zvezi z obdelavo podatkov zbranih z prijavnim obrazem je oddelek za dogodke.

V obrazcu zbiramo naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski poštni naslov, teledonsko številko ter naziv podjetja.

Namen zbiranja podatkov je omogočiti učinkovito komunikacijo glede dogodka. Posredovali vam bomo bistvene informacije, podatke za plačilo ter ostale informacije o dogodkih. Vaš kontakt bomo uporabili tudi za obvestila o prihodnjih dogodkih.

Vaše osebne podatke, zbrane za zgoraj omenjene namene lahko uporabijo naslednji uporabniki: direktor ter vodje oddelkov. Posamezni notranji uporabniki vaših osebnih podatkov ne hranijo, temveč so shranjeni na centralnem mestu v podjetju, zaščiteni pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem oz. dostopom in pod nadzorom kadrovske službe.

Podatke bomo hranili dokler ne bo dosežen zgoraj opisan namen njihovega zbiranja oziroma jih bomo odstranili na vašo izrecno željo.

Osebnih podatkov ne posredujemo nobenim zunanjim uporabnikom ali obdelovalcem.

Podatki, ki so označeni z zvezdico, so podatki, ki so obvezni in portebni za učinkovito komunikacijo glede dogodkov. Prosimo vas, da pri izpolnjevanju zaposlitvenega obrazca vnesete najmanj osebne podatke, označene z zvezdico, saj v nasprotnem primeru vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ne moremo ustrezno uporabiti in bi bilo nekorektno od nas, da nepopolne podatke hranimo in obdelujemo. Če torej ne boste vnesli vseh obveznih podatkov, vaše prijave ne bomo shranili.

Ne glede na navedbe v prejšnjem odstavku pa se lahko za pridobitev informacij o naših dogodkih in zbiranju osebnih podatkov za zgoraj omenjene namene obrnete neposredno na kontaktni naslov, naveden v prvem odstavku te točke.

Pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave in do ugovora

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki nam jih posredujete za namen iz 1. ali 2. točke, imate skladno s predpisi naslednje pravice:

  • do dostopa do osebnih podatkov, ki jih Ascaldera hrani;
  • do popravka osebnih podatkov;
  • do izbrisa osebnih podatkov, vključno v primeru preklica privolitve (ali več privolitev) ki jo podate za obdelavo vaših osebnih podatkov;
  • do omejitve obdelave osebnih podatkov;
  • do ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
  • podati pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu.

V primeru katerekoli zahteve vas prosimo, da pišete na kontaktni elektronski naslov, naveden v 1. oziroma 2. točki zgoraj. Prosimo, da v zahtevo vključite vaše kontaktne podatke ter jasno navedbo podatkov, na katere se vaša zahteva nanaša.

Spremembe politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Pravno obvestilo po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo.

Meni