//Vabilo na delavnico na temo razpisov na Hrvaškem

Vabilo na delavnico na temo razpisov na Hrvaškem

Termin: 9. 5. 2017

Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Rok za prijavo: 1. 5. 2017 (oz. do zapolnitve mest)

Kotizacija:

99 EUR + DDV za prijave do 25. 4. 2017

119 EUR + DDV za prijave po 25. 4. 2017

Ciljna skupina: podjetniki, ki imajo na Hrvaškem podružnico oziroma hčerinsko podjetje in podjetniki, ki resno načrtujejo širitev na hrvaški trg

Prijave: TUKAJ

Program:

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev
9:00 – 9:30 Nepovratna sredstva za širitev na hrvaški trg
Predstavitev spodbud za prve korake na hrvaškem trgu – od tržne analize do ustanovitve podjetja
Tjaša Milošič Kovačič
9:30 – 10:30 Nepovratna sredstva za tuja podjetja, ki so že prisotna na hrvaškem trgu ali bodo v prihodnosti ustanovila podružnico na hrvaškem
Predstavitev možnosti za sofinanciranje projektov podjetnikov, ki imajo oziroma bodo imeli na hrvaškem podružnico oziroma hčerinsko podjetje:

  • Nepovratna sredstva za turistične projekte
  • Nepovratna sredstva za investicije (gradnja, obnova, tehnološka oprema)
  • Nepovratna sredstva za inovativne raziskovalno razvojne projekte (Strategija pametne specializacije in teme, ki se v okviru razpisov pokrivajo,osnovni pogoji in način prijave)
  • Krediti za investicije in RR projekte

Boštjan Čertalič

10:30 – 11:15 Kakšni projekti privlačijo sofinanciranje na Hrvaškem?

  • Kako ugotovimo, če je projekt primeren za razpis
  • Kakšni so osnovni pogoji, da se lahko prijavite
  • Kakšni so točkovniki, da lahko ocenite, če je prijava smiselna

Tea Markotić

11:15 – 12:00 Networking

Prevoditelji:

Tjaša Milošič Kovačič, tehnična direktorica Tiko Pro d.o.o.
Tjaša je od leta 2009 zaposlena v podjetju Tiko Pro in solastnica podjetja. Najprej je svoje znanje izpopolnjevala kot svetovalka podjetjem na področju pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev. Kot projektni vodja je sodelovala pri pripravi številnih projektov in sestavi projektne dokumentacije, tako pri vsebinskem kot tudi pri finančnem načrtovanju. Specializirala se je na področju varovanja okolja, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Od decembra 2011, kot tehnična direktorica v podjetju, skrbi za načrtovanje, organizacijo, usklajevanje in nadzor dela ter poslovanje podjetja s prodajnega, finančnega in razvojnega področja. Predstavlja in zastopa podjetje, sodeluje pri pripravi razvojne strategije podjetja ter skrbi za uspešno implementacijo.
Boštjan Čertalič, operativni direktor Tiko Pro d.o.o. Hrvatska
Boštjan ima več kot 10 let izkušenj s področja priprave projektnih predlogov in vodenja projektov za podjetja in nevladne organizacije. Svoje znanje je najprej pridobival kot svetovalec v podjetjih pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev. Sodeloval je pri pripravi številnih projektov in razvijal mnogo projektnih idej v sektorju ekologije, investicij, energetske učinkovitosti in raziskovalnih aktivnosti. V Tiko Pro je zadolžen za pomoč in svetovanje podjetjem pri razvoju projektnih idej za prijavo na nacionalne in mednarodne razpise. Posebno pozornost namenja strateškem razvoju podjetja na hrvaškem trgu in iskanju novih priložnosti za poslovno sodelovanje.
Tea Markotić, vodja projektov Tiko Pro d.o.o. Hrvatska
Tea je svojo ljubezen do kreativnega pisanja, raziskovanja trgov in razvoja projektnih idej združila v podjetju Tiko Pro d.o.o. Danes je članica ekipe vodij projektov, ki skrbijo za pomoč podjetjem pri pridobivanju sredstev iz hrvaških nacionalnih skladov. V sodelovanju s strankami je pripravila veliko uspešnih projektnih predlogov. Specializirala se je za razvoj raziskovalnih inovativnih projektov.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T07:54:29+00:00