//Predavači na Tiko Pro road tripu

Predavači na Tiko Pro road tripu

Pročitajte više o predavačima na Tiko Pro road tripu. Naše stručnjakinje će vam predstaviti najaktualnije natječaje te primjere dobre prakse. Ono najvažnije, s njima ćete moći razgovarati o željenoj investiciji kako bi vam sugerirale koji natječaj je najprimjereniji za vaše poduzeće.


Tea Markotić, direktorica marketinga i prodaje Tiko Pro d.o.o.

Tea je poslovnu karijeru započela već u studentskim godinama kao voditeljica projekata u raznim sveučilišnim organizacijama, a istovremeno se je usavršavala u marketingu. Danas je vođa hrvatske podružnice koja koordinira hrvatsku ekipu te se brine za sadržajnu i financijsku pripremu dokumentacije za stranke koje se prijavljuju na hrvatske natječaje. Osim navedenog, Tea je odgovorna i za marketinške te prodajne aktivnosti Tiko Pro Hrvatska. Svoju stručnost i kompetentnost je stekla radeći na slovenskim i hrvatskim natječajima.


Karmen Španjol Bičanić, voditeljica provedbenih projekata Tiko Pro d.o.o.

Karmen se bavi pripremom i vođenjem projekata, izradom Studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, Investicijskih studija i poslovnih planova vezanih za hrvatske natječaje. Svoje iskustvo stekla je zapošljavanjem na poslovima infrastrukturnih projekata i projekata na obnovi ratom razrušenih područja. Tu stječe znanje u vođenju projekata te se nakon toga poslovima pripreme i vođenja projekata bavi od 2004. godine, kada je provodila jedan od prvih projekata sufinanciranih za razvoj kulturnog turizma iz programa CARDS, a od tad je provela više projekata iz programa FP6, IPA, IPA CBC, EUfC, itd.


Sandra Dudaš, voditeljica HR projekata Tiko Pro d.o.o.

Sandra je magistrica prava koja je u sklopu fakultetskih obaveza, između ostalog, učila i o pravnom sistemu Europske unije, a svoje znanje primjenjuje prilikom ocijenjivanja sukladnosti projektnih prijava s navedenim propisima. Kao studentica se prijavljuje na Erasmus+ studijski boravak u Maribor, a kasnije, nakon stjecanja diplome, odrađuje Erasmus+ stručnu praksu u istom gradu. Takvo iskustvo joj je pomoglo u usavršavanju slovenskog jezika te joj je isto omogućilo uvid u funkcioniranje poslovnog sistema iz različite perspektive. Sandra je zadužena za savjetovanje naših klijenata u vezi odabira najprimjerenijeg natječaja te za pripremu investicijske studije, poslovnih planova te ostale dokumentacije za HR natječaje.


Za više informacija i prijavu na radionicu kliknite OVDJE.

Imate li pitanja vezana za radionicu, slobodno nas kontaktirate na +385 99 33 47 004 ili nam pošaljite e-mail na info@tiko-pro.hr.

Pripremila:

Sandra Dudaš,    

Voditeljica HR projekata

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T11:05:01+00:00