//Ponovno otvoren natječaj “Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Ponovno otvoren natječaj “Certifikacijom proizvoda do tržišta”

Predmet natječaja

Predmet natječaja je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda (CE oznake, EU Izjava o sukladnosti) odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive), uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Intenzitet potpore

  • do 85 % prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća,

  • do 65 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.


Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća (do 250 zaposlenih):

  • koji imaju poslovni nastan u RH,

  • koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.


U dokumentaciji su definirani i NKD sektori poslovanja koji se smatraju kao neopravdani za prijavu.

Prihvatljiivi troškovi

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije,

  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti,

  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,

  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,

  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti,

  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.


Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).  

Kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr ili nas nazovite na 099 33 47 004. U nas se pouzda više od 300 hrvatskih, slovenskih i austrijskih poduzetnika, kojima smo osigurali već više od 150 milijuna HRK bespovratnih sredstava. Pridružite se im! 🙂

Pripremila:

Sandra Dudaš,

Voditeljica HR projekata Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T11:01:37+00:00