//Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017.

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2017.

Objavom indikativnog plana natječaja za 2017. godinu, započete su aktivnosti informiranja o ovogodišnjim poticajima koje nudi Program Ruralnog razvoja. Ukupna alokacija ovog programa za poticanje prvenstveno poljoprivrednih aktivnosti za razdoblje od 2014.-2020. iznosi 2.383 milijarde eura, od čega će se 2.026 milijardi eura financirati iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a preostatak iz sredstava hrvatskog nacionalnog proračuna. U nastavku donosimo planirane datume objava natječaja, a više informacija možete pronaći na ovoj poveznici.


Naziv Mjere

Naslov natječaja

Rok od

Rok do

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

1.2.2017.

3.4.2017.

01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

1.2.2017.

3.4.2017.

01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

15.2.2017.

18.4.2017.

01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

15.2.2017.

18.4.2017.

01.2.1. Demonstracijske aktivnosti

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«

1.2.2017.

3.4.2017.

02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.2.2017.

3.4.2017.

02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

1.2.2017.

3.4.2017.

02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

1.2.2017.

3.4.2017.

02.3.1. Osposobljavanje savjetnika

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

20.3.2017.

22.5.2017.

03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

20.3.2017.

22.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće

18.4.2017.

19.6.2017.

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo

18.4.2017.

19.6.2017.

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće

15.12.2017.

15.2.2018.

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo

15.12.2017.

15.2.2018.

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori

20.9.2017.

20.11.2017.

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

18.4.2017.

19.6.2017.

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

15.12.2017.

15.2.2018.

04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

20.9.2017.

20.11.2017.

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

18.4.2017.

19.5.2017.

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

16.10.2017.

16.11.2017.

04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

18.4.2017.

19.5.2017.

04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

15.5.2017.

17.7.2017.

04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

17.7.2017.

15.9.2017.

04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

18.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

20.3.2017.

8.5.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

27.10.2017.

27.12.2017.

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

21.12.2016.

24.2.2017.

06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

13.6.2017.

14.8.2017.

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

27.1.2017.

27.3.2017.

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

15.11.2017.

15.12.2017.

06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

13.10.2017.

13.12.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

13.3.2017.

12.5.2017.

07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.7.2017.

4.9.2017.

07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

9.10.2017.

8.12.2017.

07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

20.2.2017.

16.5.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

2.11.2017.

29.12.2017.

08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

16.10.2017.

15.12.2017.

08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

16.10.2017.

15.12.2017.

08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

16.10.2017.

15.12.2017.

08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

16.10.2017.

15.12.2017.

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

24.1.2017.

24.3.2017.

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

6.9.2017.

6.11.2017.

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

3.7.2017.

1.8.2017.

16.1.2. Operativne skupine

1.12.2017.

1.2.2018.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

2.5.2017.

3.7.2017.

19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a

2.5.2017.

3.7.2017.

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a

2.5.2017.

3.7.2017.

19.4.1. Tekući troškovi i animacija

15.2.2017.

18.4.2017.


Tea Markotić,
voditeljica projekata Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T07:31:26+00:00