//Najava natječaja i njihove izmjene u Indikativnom godišnjem planu Poziva 2018

Najava natječaja i njihove izmjene u Indikativnom godišnjem planu Poziva 2018

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. za 2018. godinu s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Izmjene s obzirom na natječaje u najavi su slijedeće:

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2

Prema novom indikativnom planu, indikativni iznos sredstava se promijenio te sada iznosi 548.000.000,00 kn, a njegovo objavljivanje predviđeno je za 31.12.2018. Indikativni intenzitet potpore nije definiran.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Izgradnja i opremanje kapaciteta MSP-ova

Prema novom indikativnom planu, datum objave natječaja predviđen je za 15.01.2018. godinu, dok se iznosi potpore i iznosi raspoloživih sredstava nisu mijenjali.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma

Objavljivanje natječaja predviđeno je za 30.03.2018. godine, a promjene su nastale na području visine postotka intenziteta potpore. Sufinancirati će se 55-85% prihvatljivih troškova, dok je u prijašnjem indikativnom planu objave bilo predviđeno sufinanciranje od 45-85%. Ostali podaci vezani za natječaj nisu promijenjeni.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Podrška poduzećima u stjecanju znakova kvalitete

Na temelju novog indikativnog plana objave došlo je do određenih promjena u sklopu natječaja. Indikativni iznos sredstava iznosi 7.500.000,00 kn, što je 100 tisuća kuna manje s obzirom na prijašnji indikativni plan objave, dok indikativni intenzitet potpore iznosi čak 100%, što je velika promjena s obzirom na prijašnji plan objave, koji je predviđao sufinanciranje od 45-85%. Njegovo otvaranje predviđeno je za 30.03.2018. godinu.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a – Faza 2

U Indikativnom planu objave predviđeni iznos sredstava iznosi 53.200.000,00 kn, dok je u prijašnjem planu predviđen znatno manji iznos 15.200.00,00 kn. Indikativni intenzitet potpore iznosi 65-85%. Objavljivanje natječaja predviđeno je za 30.06.2018.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Internacionalizacija poslovanja MSP – Faza 2

Indikativnim planom objave predviđeni datum objave natječaja je 30.06.2018., a ostali elementi, intenzitet potpore (38.000.000,00 kn) te visina potpore (65-85%) ostaju isti.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Inovacije novoosnovanih MSP – Faza 2

Promjene u sklopu natječaja Inovacije novoosnovanih MSP-ova predviđene su za visinu iznosa sredstava i visinu potpore. Dakle, visina iznosa sredstava iznosi 150.000.000,00 kn, što je znatno više s obzirom na prijašnji indikativni plan objave koji je predviđao iznos od 76.000.000,00 kn, dok visina potpore iznosi 85%. Indikativni datum objave je 29.06.2018.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru

Prema indikativnom planu objave natječaj će biti objavljen 30.03.2018. godine, dok su iznos sredstava te visina potpore ostali jednaki.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.

Na temelju navedenog, može se zaključiti kako se svi natječaji predviđeni za kraj 2017. godine nisu otvorili već je njihova objava predviđena za nove datume u 2018. godini. Više o izmjenama pogledajte OVDJE.

Indikativni godišnji plan možete pogledati OVDJE.

Imate li ideju, međutim trebate pomoć oko dokumentacije i prijave na natječaje? Obratite se timu koji uspješno prijavljuje projekte zadnjih nekoliko godina i zagarantitrajte si bespovratna sredstva! Kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr ili na +385 99 33 47 004!

Pripremila:
Sandra Dudaš,
Pomoćnica vođe projekata Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T10:43:16+00:00