//Kako u okviru prijave na natječaj napraviti dobar financijski nacrt?

Kako u okviru prijave na natječaj napraviti dobar financijski nacrt?

Poslovni plan je često puta nužan i ključan dio projektne dokumentacije kojeg poduzeće mora pripremiti, ukoliko se želi prijaviti na natječaj. Sastavljen je od nekoliko poglavlja i odjeljaka – među najvažnijim dijelovima poslovnog plana je financijski nacrt – poglavlje namijenjeno financijskim analizama poduzeća i projekta.

Financijski nacrt

Glavna svrha financijskog nacrta je da poduzeće, u okviru njega, prikaže ocjenu svojeg poslovanja u budućnosti. Preporučljivo je da financijski nacrt sadrži:

  • Predračun novčanih tokova
  • Bilancu uspjeha i bilancu stanja
  • Financijske pokazatelje
  • Ekonomiju poduzeća

Cilj financijskog nacrta je utvrditi financijski potencijal projekta te terminski plan realizacije rezultata.

Projekcija računa dobiti i gubitka

U račun dobiti i gubitka uključeni su podaci o prihodima, troškovima poslovanja, troškovi za nabavku dobara za prodaju ili materijala za proizvodnju, proizvodni troškovi, podaci o troškovima financiranja poslovanja, troškovi zaposlenih, itd..

Obratite pozornost na usklađenost podataka iz pojedinačnih poglavlja poslovnog nacrta. Ne zaboravite na kratak zaključak u odjeljku u kojem se treba komentirati očekivani rezultat.

Važno je da su rezultati projekta realni – da ih vi, kao poduzeće, možete doseći.

Ključni elementi u računu dobiti i gubitka

  • Poslovni prihodi (prihodi od prodaje, prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga te ostali poslovni prihodi)
  • Troškovi nabave materijala (troškovi nabavke materijala kojeg prodajete tj. koji vam služi kao repromaterijal, troškovi tuđih usluga)
  • Troškovi poslovanja (materijalni troškovi, neovisni od opsega poslovanja – fiksni troškovi, materijalni troškovi ovisni od opsega poslovanja – varijabilni i stalni troškovi)
  • Financijski prihodi/rashodi (troškovi plaćanja kamatne stope za kredite te prihodi danih kredita)

Projekcija novčanih tokova

U financijskom planiranju projekta mnogi poduzetnici su uglavnom usmjereni na profitabilnost – ali upravo na početku poslovanja važno je da društvo ima dovoljno sredstava za pokriće tekućih poslovnih obaveza. Često puta se dogodi da je poslovanje profitabilno, međutim poduzeće unatoč tome nema dovoljno sredstava za plaćanje tekućih obaveza.

Dakle, poduzeće u okviru izvođenja projekta izdaje račune za napravljene usluge ili proizvode, međutim zbog mogućih (pre)dugih rokova plaćanja, ne prima dovoljno novaca na vrijeme što dovodi do nemogućnosti pokrivanja nastalih troškova.

Stoga, bitno je da se projekcije pozitivnih novčanih tokova, u početnoj fazi projekta, prikažu na mjesečnoj razini za kasnije faze što će biti dovoljno za prikazivanje godišnjeg poslovanja.

Projekcija bilanca stanja

Projekcije bilanca stanja prikazuju raspored novčanih sredstava te se na taj način ocjenjivaču projekta (poslovnog nacrta) prezentira zašto je novac potreban te iz kojih izvora će se crpiti (krediti, FO, PO, možete i sami pokriti dio troškova). Dakle, ocjenjivaču projekta će biti prikazano kako će se iskoristiti novac u budućnosti.

Važno je da projekciju bilance stanja napravite na temelju stvarne bilance stanja – ocjenjivači provjeravaju prošlo poslovanje poduzeća putem različitih izvora.

Stjecanje financijskih sredstava

U ovom poglavlju treba prikazati sve investitore (banke, PO, FO, druge institucije), moguće dužničke izvore financiranja, koji mogu biti vlastiti (poduzeće ostvaruje dobit te ga korisiti u nadolazećim godinama kako bi povisio kapital u poduzeću) ili drugo (bankarski krediti, obveznice, hipoteke, leasing, itd…) te moguća bespovratna serdstva (npr. sredstva EU) putem kojih možete financirati rast vašeg poduzeća.

Prilikom prikazivanja planiranih izvora financiranja, važno je da ih pametno prikažete – ukoliko smatrate da vlastita sredstva nisu dovoljna za provedbu projekta, dodajte mogućnost financiranja uz pomoć drugih izvora financiranja. Ocjenjivači projekta zainteresirani su za dugoročnu, i prije svega, realnu sposobnost za provedbu željenog projekta. 

Za više informacija pogledajte OVDJE.

Želite li dodatne informacije kontaktirajte nas na info@tiko-pro.hr ili na +385 99 33 47 004.

Pripremila:
Karin Harb,
Direktorica financija i računovodstva Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T10:48:38+00:00