//Erasmus + razpisi za šport

Erasmus + razpisi za šport

Erasmus + razpisi za šport

V okviru agencije EACEA se enkrat letno v okviru programa Erasmus+ Šport razpisujejo priložnosti za projekte, ki naslavljajo naslednje izzive: 

  •  Težave, ki izhajajo iz integritete športa – doping, prirejene stave in nasilje; kakor tudi nestrpnost in diskriminacija,
  •  Primere dobre prakse upravljanja v športu in dvojne kariere atletov,
  •  Promocija prostovoljnih aktivnosti v športu, skupaj s socialnim vključevanjem, enakimi možnostmi in dvigovanjem zavesti o pomenu telesne aktivnosti za zdravje.

Projekti prispevajo:

  •  h krepitvi znanja in ozaveščenosti o športu in telesni dejavnosti v državah Programa;
  •  k večji ozaveščenosti o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesne dejavnosti, ki izboljšuje zdravje;
  •  k okrepljenemu sodelovanju med institucijami in organizacijami, aktivnimi na področju športa in telesne dejavnosti;
  •  k boljšemu vključevanju športnih organizacij in drugih ustreznih organizacij iz različnih držav Programa v izboljšana omrežja;
  •  k boljši izmenjavi dobrih praks.

Upravičene sodelujoče organizacije: katera koli neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na področju športa s sedežem v državi Programa.

Rok za prijavo: 06. april 2017 do 12. ure

Ukrepi:
Majhna partnerska sodelovanja (Small Collaborative Partnerships) so namenjena spodbujanju socialnega vključevanja in enakih priložnosti v športu, spodbujanju tradicionalnih evropskih športov in iger, mobilnosti prostovoljcev, trenerjev, managerjev in osebja neprofitnih športnih organizacij.
Najvišja možna dotacija: 60.000€
Projekti lahko trajajo: 12, 18 ali 24 mesecev
Sodelujoče organizacije: vsaj 3 organizacije iz treh različnih držav Programa. Ob oddaji morajo biti opredeljene vse sodelujoče države.

Partnerska sodelovanja (Collaborative partnerships) so namenjena spodbujanju integritete športa, podpirajo inovativne pristope k izvajanju načel EU o dobrem upravljanju v športu, strategij EU na področju socialnega vključevanja in enakih možnosti, spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti in izvajanju smernic EU o dvojni poklicni poti športnikov.
Najvišja možna dotacija: 400.000€
Projekti lahko trajajo:12, 18, 24, 30 ali 36 mesecev
Sodelujoče organizacije: vsaj pet organizacij iz petih različnih držav Programa. Ni omejenega števila sodelujočih organizacij. Ob oddaji morajo biti opredeljene vse sodelujoče države.

Neprofitne športne prireditve: priprava, organizacija in nadaljnje spremljanje določene športne prireditve in vključujejo usposabljanja za športnike in prostovoljce pred dogodkom, otvoritvene in zaključne slovesnosti, tekmovanja in spremljevalne športne prireditve (konference in seminarje), ter aktivnosti po dogodku. Športne prireditve na evropski ravni, organizirane v eni državi, morajo vključevati udeležence iz vsaj 12 držav Programa ALI športne prireditve, organizirane v več državah Programa hkrati, morajo vključevati udeležence iz vsaj 12 držav Programa. Ta pogoj je izpolnjen, če ti udeleženci sodelujejo pri vseh prireditvah. Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva morajo biti opredeljene vse sodelujoče organizacije.

Najvišja možna dotacija: 

  •  do 300.000€ za neprofitne evropske športne prireditve, organizirane med evropskim tednom športa
  •  do 500.000€ za neprofitne evropske športne prireditve, ki niso povezane z evropskim tednom športa

Projekti lahko trajajo: Največ 12 mesecev. Prireditve morajo potekati v naslednjem letu (kadar koli do 31. oktobra).

Več informacij:
eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/sport
www.erasmusplus.si/sport
mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/sport 

Mateja Kramberger,
pomočnica vodje projektov Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T07:34:00+00:00