//Dviganje konkurenčnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo nepovratnih sredstev

Dviganje konkurenčnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo nepovratnih sredstev

Dviganje konkurenčnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo nepovratnih sredstev

Turisti, ki obiščejo Slovenijo, zanjo pravijo, da je skriti dragulj – prelepa turistična destinacija, ki ima popotniku ponuditi veliko, ugaja pa široki paleti najrazličnejših turističnih okusov. Ne glede na številne prednosti in bogato ponudbo dežele na sončni strani Alp, pa je globalna tekma za pozornost potrošnika tudi (ali predvsem) v turizmu zelo napeta.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v letu 2016, z željo po večanju prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe, objavil razpis težak nekaj več kot 4 milijone evrov, z namenom spodbujanja aktivnosti za razvoj in promocijo inovativnih turističnih proizvodov. Na javni razpis je prispelo 65 vlog, od tega jih kar polovica ni bilo skladnih z razpisanimi pogoji. Razpis se je zaključil s 24 sprejetimi projekti, razdeljenih pa je bilo skoraj 3,5 milijona evrov.

V letu 2017 ponovno sredstva za spodbujanje konkurenčnosti v turizmu

Prepoznavanje potrebe spodbujanja slovenske turistične ponudbe je dejstvo, ki tudi v letošnjem letu motivira MGRT za kreiranje novega javnega razpisa, tokrat z usmeritvijo v razvoj integriranih produktov turističnega gospodarstva.Ob koncu meseca februarja je MGRT namreč najavil, da se malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom, ki delujejo na področju turizma, predvidoma v aprilu ali maju 2017 obeta novo prijavno obdobje za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Do 200.000 € nepovratnih sredstev za posamezni projekt

Najava obljublja sredstva v skupni višini 7 milijonov evrov, ki jih bodo upravičenci lahko namenili  za stroške zunanjih svetovalcev, grafično oblikovanje, spletno oglaševanje, digitalno prenovo komunikacijskih orodij in še kaj, kar bo podrobneje opredeljeno ob uradni objavi razpisa.Višina sofinanciranja za posameznega prijavitelja se bo gibala okoli 70 %, maksimalna možna zaprošena vrednost na projekt pa bo 200.000 € (»de minimis«).Podprti projekti bodo morali biti naravnani v izvedbo aktivnosti, ki bodo usmerjene v razvoj in promocijo novih, celostnih turističnih proizvodov na ravni slovenskega turizma.Kot integrirani (ali celostni) turistični produkti se smatrajo tisti produkti, ki so sestavljeni iz več posameznih elementov turistične ponudbe (npr. storitve turistične agencije, bivanje v hotelu, koriščenje wellness uslug, obisk restavracije, ogledi mesta, nakupovanje spominkov, itd.) in so smiselno medsebojno usklajeni ter povezani v celoto. Potrošnik vse elemente ponudbe doživlja skupaj, kot eno, celovito izkušnjo.

S povezovalnimi zgodbami do uspeha

Prvo odpiranje prispelih vlog MGRT načrtuje v obdobju dveh mesecev po objavi javnega razpisa in kakor kaže, bo tendenca uspeha na strani tistih, ki bodo posamezne turistične proizvode uspešno povezali v širšo zgodbo. Javni razpis, ki se letos na področju turizma obeta v pozni pomladi, bo torej pravzaprav nadgradnja lanskega, ocenjevalna izhodišča se bodo opirala na analizo projektov prispelih v letu 2016, prednostne usmeritve pa bodo zasledovale tako strategijo trajnostnega razvoja turizma kot izzive digitalnega trženja in večanja konkurenčnosti turističnih ponudnikov na globalnem trgu.

Katja Ajdnik,
Vodja projektov Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T07:43:12+00:00