//Do 4.500 EUR za izvedbo raziskave trga

Do 4.500 EUR za izvedbo raziskave trga

Do 02.06.2017. je potrebno oddati dokumentacijo na SPIRIT, če želite dobiti sofinancirane stroške zunanjih izvajalcev, ki bodo za vaše podjetje izvedli raziskavo določenega trga. V preteklosti je bilo mogoče dobiti sofinancirane stroške za raziskave samo na trgih, kjer še vaše podjetje ni bilo prisotno. Sprememba v tem programskem obdobju omogoča, da raziskujete tudi trge na katerih že ustvarjate prihodke, vendar z naslova prodora novih produktov.

Razpis je pripravljen za dve leti. Skupna višina sredstev je 500.000 EUR in je razdeljena na polovico za leti 2016 in 2017. Tudi pri tem razpisu so sredstva razporejena na vhodno in zahodno regijo, kjer ima vzhodna kohezijska regija 68% vseh sredstev. Eno podjetje se lahko v enem letu prijavi za 4.500 eur oz. dobi maksimalno 50% sofinanciranje.

Kako do sredstev?

Preden se lotite priprave dokumentacije je nujno, da izračunate točke. Minimalni prag točk je 13 od 26 točk. Ponovno se pri izračunu ocenjuje bonitetna ocena bonitetne skupine Bisnode in dinamična ocena. Zelo pomembna je utemeljitev same izvedbe projekta, torej zakaj ste se odločili za izvedbo raziskave in kakšna so vaša pričakovanja in cilji. Dodatna sprememba je tudi določitev kazalnikov, o katerih morate poročati še tri leta po financiranju.

Osnovni pogoj je tudi, da ste v letu 2015, na tujem trgu ustvarili vsaj 3% prihodkov. Več prihodkov na tujem trgu ste imeli, več točk dobite pri ocenjevanju. Dodatne točke pridobite tudi v primeru, da imate pravice industrijske lastnine, torej patente, znamke in modele.

Bistvenega pomena je tudi izbira izvajalca, saj si s tem povečate možnosti uspeha. V kolikor ima vaš izvajalec na trgu, ki ga proučujete sedež ali podružnico ter vsaj tri reference v izvajanju raziskav trga, prejmete dodatne točke. Osnova razpisa je torej izvedba tržne raziskave v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri tem mora biti izbira gospodarna, saj morate k vlogi priložiti še dve protiponudbi.

Več o razpisu: tukaj.

Tjaša Milošič Kovačič,
tehnična direktorica Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T11:30:58+00:00