//Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike

Bespovratna sredstva u sklopu natječaja za poljoprivrednike

Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. – Mjera 4

Pripremili smo za vas aktualne natječaje za poljoprivrednike te izdvojili osnovne podatke.

Operacija 4.1.1 – Stočarstvo i peradarstvo (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) te velike ( preko 250.000 €).

 • Intenzitet potpore: 50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

Operacija 4.1.1 – Voće i povrće (plan objave početak 2018.g.)

Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) i velike ( preko 250.000 €)

 • Intenzitet potpore: 50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
 • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
 • Prihvatljivi korisnici su:
  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

(Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzet mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

 • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, rekonstrukcije i opremanje postojećih nasada, podizanje i opremanje novih nasada, kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

Operacija 4.2.1 – »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (plan objave u prvom kvartalu 2018.g.)

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
 • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR
 • najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljiva ulaganja:

opremanje i građenje objekata za preradu proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – mljekare, klaonice, prerada i sušenje mesa (suhomesnati proizvodi, kulen i sl.), prerada žitarica i uljarica, pčelinjih proizvoda i sl…

HBOR krediti za korisnike Programa ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Korisnici kredita Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev
Namjena Kreditiranje prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka projekta koji se javlja na navedene natječaje
Iznos Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije ograničen
Kamatna stopa Najmanje 1,7% godišnje
Rok otplate Do 15 godina , uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada) godina počeka
Način kreditiranja Izravno i putem poslovnih banaka

Više o cijelom natječaju za poljoprivrednike i HBOR kredite pogledajte na našoj stranici.

Nisu su vam jasni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i ulaganja te trebate pomoć oko natječajne dokumentacije?

Obratite nam se na info@tiko-pro.hr ili +385 99 33 47 004!


Pripremile:

Tea Markotić i Sandra Dudaš,

Tiko Pro d.o.o.

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev

Novosti iz sveta nepovratnih sredstev Aktualni razpisi: 1 milijon € za 10 inovativnih mladih podjetij! Slovenski podjetniški sklad razpisuje semenski kapital za hitro rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Več tukaj. Do 80 % kritja upravičenih stroškov s kreditom P1!Ker za investicije [...]

2018-08-22T10:30:48+00:00